Thursday, February 25, 2010

TEAM "AA", GAGABAY TUNGO SA KAUNLARAN

Alaminos, Laguna - Naninindigan ang maraming lider barangay sa bayang ito na ang Tambalang Ruben D. Alvarez at Benito D. Avenido, na karaniwang tinatawag na “Team AA”, kung mahahalal na lahat o kung sila ang makakakuha ng mayorya sa sangguniang bayan ay may katiyakang magagabayan nila ang mga mamamayan tungo sa isang maunlad na pamumuhay.

Si kasalukuyang Vice-Mayor Ruben D. Alvarez, na naghain ng kandidatura sa pagka-Alkalde, ay nagsimula sa paglilingkuran bilang isang pinunong barangay, na naging daan upang siya ay higit na makilala na naging daan upang tatlong ulit na mahalal bilang Number One Councilor, at pagkatapos ng kanyang three-term ay mapaluklokl na Pangalawang Punong Bayan dito. Kaya nasa kanya ang sapat na katangian at karanasan upang maging punong tagapagpaganap ng bayang ito na mayroon ng populasyong mahigit sa 40,000.

Samantala si Konsehal Benito D. Avenido ay dating officer ng Rural Bank of Alaminos, kaya siya ay nagkaroon ng malawak na kabatiran at unawa sa micro-financing na makatutulong upang ang mga residente ay mahikayat na magkaroon ng sariling hanapbuhay, o maging bahagi ng informal labor sector.

Ang bumubuo ng mga pambato ng PDSP/Liberal Party ay sina Vice Mayor Ruben Donato Alvarez sa pagka-Alkalde, Konsehal Benito D. Avenido sa pagka-Bise Alkalde, at sina Konsehal Jaime M. Banzuela, Konsehal Rocel A. Macasaet, Rodolfo B. Jampas, Edgardo B. Faylona, Rolando L. Perez, Harold C. Jaron, Elvie K. Manalo, at Renato S. Ramos sa pagka-Konsehales. Sila ay kumakatawan sa iba’t ibang disiplina ng kaisipan, na pawang naniniwalang ang kaunlaran ng isang munisipyo ay salig sa kaunlaran ng bawa’t barangay na bumubuo nito, at ang kaunlaran ng mga barangay ay salig sa barangay development plan. Na kanilang nakasanayan ng gawain.

Ayon kay Alvarez, lubhang kailangan ang barangay development planning sapagka’t isang katotohanang limitado ang pinagkakakitaan ng pangasiwaang munisipal, at ang barangay development planning ang gagabay upang maayos na mapag-una-una ang mga palatuntunang ipatutupad, na kung makakaugnay-ungay ay magiging daan tungo sa higit kaunlaran ng buong munisipyo. (Sandy Belarmino)

No comments: