Saturday, February 13, 2010

BAGONG PAG-IBIG FUND CONTRIBUTION, TINALAKAY

Ipinaliwanag ni Bb. Verona Saylon, Marketing Specialist ng PAG-IBIG Fund sa nakaraang Flag Raising Ceremony noong Pebrero 8, 2010 ang bagong patakaran na nakaloob sa pinirmahang Republic Act No. 9679 o Home Development Mutual Fund Law of 2009. Nakapaloob dito na ang lahat na regular o kaswal na kawani ng pamahalaaan ay mandatoryong magmimiyembro sa Pag-ibig Fund na nasasakop ng Social Security System (SSS) o ng Government Service Insurance System (GSIS). Kabilang rin sa mandatong ito ang mga empleyado na datihan ay hindi sakop ng Pag-ibig Fund sa kadahilanang ang kanilang kinikita ay hindi hihigit sa apat na libong piso(Php 4,000.00).

Inaatasan rin ang lahat ng mga kumpanya na siguruhin na ang kanilang mga empleyado na hindi pa nasasakop sa Pag-ibig Fund ay mapaparehistro bilang miyembro mula Enero 1, 2010. Obligasyon rin nitong bawasan ng kontribusyon kada buwan ng isang porsyento (1%) para sa may monthly compensation na Php 1,500.00 pababa at dalawang porsyento (2%) kung higit pa dito. At tutumbasan naman ito ng mga kumpanya ng dalawang porsyento kada buwan. Sa huli’y sinabi ni Bb. Saylon na bagamat ito’y dagdag bayarin para sa mga kawani ay isipin na lang ang benepisyong maaring matanggap mula sa kaunting sakripisyo. Idinagdag anunsyo naman ni City Accountant Lolita C. Cornista na lahat ng wala pang Philhealth Number ay magsadya sa kanilang tanggapan.

Para sa dagdag katanungan ukol sa mga mandatong nakapaloob sa Home Development Mutual Fund Law of 2009 (R.A. No. 9679) ay maaaring tumawag sa Tel. No. (049)545-1278 loc. 112 at hanapin si G. Donald F. Alilio o Bb. Margarita B. Arnedo, Pag-ibig Fund, Calamba Office. (cio-spc)

No comments: