Sunday, February 7, 2010

RLE ng LC sa LPH

Kaugnay ng requirement upang ganap na makapagtapos ng kursong Nursing sa Laguna College (LC), ay nararapat na makatapos ng Related Learning Experiences (RLE) ang bawat estudyante ng naturang kolehiyo upang maging handa ang mga ito sa akwal na gawain ng isang nurse sa pagamutang pampubliko. Ang mga nasa larawan ay sina (L-R) Clinical Instructor Mark Jay Prenda, Sirach Aguilar, Chelo Atienza, admin officer Tita Eve, Jonelie Joy Constantino, Joanna Finna Belarmino at Josaphat Belen matapos ang mga ito’y makapagsanay sa Laguna Provincial Hospital (LPH) sa gawi ng Sta. Cruz Laguna. (Sandy Belarmino/VP-Seven Lakes Press Corps)

No comments: