Sunday, February 14, 2010

PAGDIRIWANG NG BUWAN NG KABABAIHAN GAGANAPIN SA DARATING NA MARSO

Puspusan ang ginagawang paghahanda ng Gender and Development Council sa pangunguna nina Mayor Vicente B. Amante at Konsehala Ellen T. Reyes kasama ang SPC Women, Family & OFW Center para sa pagdiriwang ng Buwan ng mga Kababaihan ngayong Marso na may teman “Babae, Tagumpay ng Bayan”.

Sa Marso 1 ay gaganapin ang isang symposium na tatalakay sa mga karapatan ng mga kababaihan, partisipasyon sa komunidad, epektibong pamumuno at Magna Carta of Women. Magpapalabas din ng isang dokumentaryong ukol sa pangangalaga ng kalikasan. Ang mga naturang programa ay gaganapin sa One Stop Processing Center mula 9:00 n.u-4 n.h.

Sa Marso 8 naman bilang selebrasyon ng “International Women’s Day” ay magrereport ang SPC Women, Family & OFW Center ng 2009 Accomplishment Report sa Pagtataas ng Watawat sa One Stop Processing Center. Pagkatapos nito ay agarang isasagawa ang motorcade na dadaluhan ng iba’t ibang organisasyong pangkakabaihan ng lunsod at ilang pang samahan na sumusuporta sa mga karapatan ng mga kababaihan.

May inihanda ring Libreng gupitan sa Marso 15 at Women’s Entrepreneurship Exhibit mula Marso 15 hanggang 19, Free training sa Food Processing – Marso 19, Fashion Accessories Making – Marso 22-23 at Flower Arrangement Training – Marso 24-25 Blood Letting- Marso 29 at Free Medical/Dental Clinic- Marso 30 na gaganapin sa PAMANA Covered Court mula 9:00 n.u-4:00 n.h. (CIO)

No comments: