Monday, November 10, 2008

PISTODPILA, WALANG LEGAL NA PERSONALIDADInihayag ng Kaisahan ng mga samahan ng magtatraysikel sa Lunsod ng San Pablo,KASAMA-LSP (nasa kaliwang larawan), na walang legal na personalidad ang Pinag-isang Samahan ng Traysikel drayber association sa pitong lawa PISTODPILA (nasa kanang larawan), upang ang mga ito’y maghain ng petisyon sa Sanggunian Panlunsod upang pawalang saysay ang akreditasyon ng KASAMA-LSP sa naturang kapulungan. Madiin na binanggit ng KASAMA-LSP na mula pa noong taoong 2005 ay “revoked” na ang Security & Exchange Commission (SEC) registration at paso na rin ang akreditasyon sa Sangguniang Panlunsod ng PISTODPILA bilang isang legal na samahan. Noong nakaraang biyernes, Nobyembre 7, isinagawa ang Committee Hearing hinggil sa naturang usapin ng 2 grupo ng mga magta-traysikel at ito’y dininig nina Konsehal Dante B. Amante at Leopoldo M. Colago. (SANDY BELARMINO)

No comments: