Wednesday, November 5, 2008

MAYOR BINAY, WALANG PAGKALUPIG


Sa hanay ng mga Pilipinong lider ng ating makabagong panahon ay isa si Makati City Mayor Jejomar Binay sa mga hinahangaan ng balana dahil sa naipamalas at ipinakikitang tibay ng paninindigan sa kabila ng hayagang pananakot at pananabotahe ng kanyang mga nakalaban sa pulitika.

Masasabing sa aspeto ng pakikibaka ay laging nangunguna si Binay sa pagtatanggol sa mga nagnanais magpahayag ng kanilang damdamin dahil sa pagsasaalang-alang sa tamang katwiran. Sanhi nito ay ang pagka-irita ng mga nasa kapangyarihan na harapan siyang binabalikan at pinagbabantaan.

Ngunit ni minsan ay hindi natinag si Binay, ipinagtanggol ang katwiran na mas lalong nagpainit sa damdamin ng mga palalong nangaghahawak sa timon ng kapangyarihan. Bumigay na ang maraming lider at nilasap ang biyaya sa ilalim ng mga hunghang subali’t nanatiling nakatayo si Binay na lumalaban, hindi yumuko ni sumuko at hindi nagpalupig sapagkat taglay niya’y kakaibang sandata ng wastong pangangatwiran.

Kung may mga katangian si Binay na naghatid sa kanya sa tugatog na kanyang kinalalagyan sa ngayon, sa loob o sa labas man ng Lunsod ng Makati, ay ito’y ang paninindigang wala pang nagkakalakas na loob na tularan. Simbolo si Binay ng mga taong nanaisin pa na masakripisyo ang sariling kapakanan kaysa kaginhawahang natamo sa pagluhod sa mga imbing nasa kapangyarihan.

Hindi iilang ulit na tinangka ng kanyang kaibayo sa pulitika na pasukuin si Binay subalit ang mga ito’y pawang nangabigo. Mas higit ang nalikha nitong kinang sa pagkatao ng alkalde na umani ng paghanga at paggalang buhat sa masang Pilipino. Para kay Binay ay ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin bilang punong lunsod, bilang manananggol at bilang isang taong naniniwala sa pantay na karapatan ng bawat isa.

Dahil sa paniniwalang ito ay kaylan ma’y hindi nagdalawang isip si Binay sa pagkakaloob ng tahanan sa mga mamamayang nais maghayag ng damdamin sa dinaranas at nakikitang kabulukan na ginagawa ng ilang opisyal ng pamahalaan. Marami pang pagbabanta ang ibinigay ng liderato ng bansa, muli’t-muli ay hindi siya natinag at sa halip ay hinayaang manaig ang malayang daloy ng opinyong publiko.

Iisa ang ibig ipakahulugan ng mga bagay na ito. Si Binay ay isang nilikhang hindi para sa kanyang sarili lamang, hindi lang sa Makati, hindi lang para sa oposisyon manapa’y sumasagisag sa tunay na damdamin ng masang Pilipino.(NANI CORTEZ)

No comments: