Thursday, November 6, 2008

CHAMPAGNE, CAKE AND CAMERA


Ipinagtataka ng marami na kapag may kasalang bayan sa lunsod ay sina CIO officer Ito Bigueras at Exec. Asst. Paul Cuadra ang palaging namamahala sa disenyo ng wedding cake at ang pagbubukas ng champagne na palagian ding ikinukober ni mediaman Sandy Belarmino. (seven lakes press corps)

No comments: