Tuesday, November 18, 2008

GBI SPC CHAPTER NEW SET OF OFFICERSNasa larawan ang mga bagong halal na mga opisyales ng Guardians Brotherhood Incorporated (GBI) San Pablo City Chapter na maglilingkuran sa naturang kapatiran para sa taong 2009-2010. Nahalal na pangulo ng GBI SPC Chapter si kapatid Bernie Ramos, Bernie E. Perez, vp for operation; Rene Q. Brion, vp for admin; Loreto Gaurana, secretary at Bro. Victorino Anyayahan, treasurer. Ginanap ang halalan noong nakaraang Linggo, Nobyembre 9. (SANDY BELARMINO)

No comments: