Wednesday, May 4, 2011

BIYERNES TRESE

Mababago ang paniniwala ng marami ngayong taon sa petsang ito partikular sa Lunsod ng San Pablo sapagkat bukod sa walang nilikhang negatibo ang Panginoon na ikapapahamak ng Kanyang mga kinapal ay nasalig ito sa maling paniniwala ng tao.

Bukod pa diyan ay nataon ito sa kaarawan ng isang taong naghatid sa marami ng ligaya, nagbigay solusyon sa ating mga problema at nagpagaan sa mga mabibigat nating dalahin sa buhay.

Siya ang taong nakapaglalayo ng lungkot ng iba sa kabila ng hindi naman siya gaanong masaya, may laang gamot sa ating mga suliranin kahit siya mismo ay batbat ng problema at nagpapasan ng dalahin ng iba sabihin mang hirap na siyang buhatin ang kanyang pasanin sa buhay.

Halimbawa siya ng tinimbang ngunit kulang as in “an indigent helping fellow indigents,” magkaroon lang ng katiwasayan ang mundong ginagalawan.

Sa Mayo a trece, araw ng Biyernes… Happy, happy birthday kapatid. Happy Birthday SANDY A. BELARMINO! (Nani Cortez- Seven Lakes Press Corps)

No comments: