Saturday, January 29, 2011

MOBILE PASSPORTING SERVICE SA PEBRERO 26, 2011

Sa pakikipag-ugnayan sa Consular Office para sa Katimugang Tagalog ng Department of Foreign Affairs, ang Tanggapan ni Congresswoman Ma. Evita R. Arago ay magtataguyod ng mobile passporting sa darating na Pebrero 26, 2011, araw ng Sabado, na gaganapin sa Villa Evanzueda sa Sityo Baloc sa Barangay San Ignacio, simula sa ika-8:00 ng umaga hanggang ika-3:00 ng hapon.

Ayon kay Congresswoman Ivy Arago, ang prosesong ito ay naaayon sa Philippine Passport Act of 1996.

Ang halaga ng passport na ito, na iyong may uring “Machine Readable” ay P1,200, at ang pangunahing pangangailangan ay ang mga sumusunod: birth certificate na authenticated ng National Statistics Office (NSO); 2 valid identification card; at kung babaeng may-asawa ay authenticated marriage certificate. Ang mga babaeng balo ay dapat magdala ng death certificate ng namayapang asawa na authenticated by NSO.

Sa pagtungo sa Mobile Passporting Service sa Pebrero 26, dapat ay may maayos na kasuutan, na kung lalaki ay may cuello o collar ang pang-itaas, at kung ngingiti ay “Mona Liza Smile” o hindi dapat na nakikita ang ngipin, natural o pustiso man.

Dahil sa prosesong ipinaiiral ngayon, ang tatanggapin lamang ay ang unang 500 passport applications.

Para sa kaayusan, ang passport application ay dapat na ipagkatiwala sa passport coordinator, na dito ay sa District Office ni Congresswoman Ivy Arago, nang hindi kukulangin sa dalawang linggo bago ang nakatakdang Mobile Passport Service o sa o bago sumapit ang Pebrero 10, 2011; upang sila ay mapayuhan sa tamang oras na sila ay haharapin ng mga Mobile Passport Service official.

Ang passport applicant ay dapat na personal na magsasadya sa Mobile Passport Service, liban na lamang ng mga batang wala pang walong (8) taong gulang, o matandang mahigit na sa 65 taong gulang.

Sa Mobile Passport Service ay hindi tinatanggap ang kahilingan para palitan ang nawawalang valid passport; pero tatanggapin ang kahilingan para palitang ang nawawalang paso ng passport o “lost expired passports.”

Para sa karagdagang kabatiran na may kaugnayan sa paghiling ng passport, ay maaaring tawagan si Bb. Len Baral sa cellphone number 0917-500 7707 o si Bb. Lorie Garcia sa cellphone number 0916-772 8388. Ang telepono ng District Office ni Congw. Ma. Evita R. Arago sa Siesta Residencia de Arago sa Green Valley Subdivision sa Barangay San Francisco ay (049) 503-1472) (Seven Lakes Press Corps)

No comments: