Wednesday, July 15, 2009

ALAMAT NG POTAMS (TAMPO)

Kamakailan lang natuklasan ng mga dalubhasa ang paglitaw sa hanay ng mga katutubong tribo ang kakaibang grupo na hindi mo mawari kung ano ang pinagmulan.

Wala sila sa mga aklat ng karunungan sapagkat dagli ang kanilang paglitaw sa mundong ibabaw. Sila yaong ang mga katangian ay nakalilito na kadalasa’y hindi mo maintindihan, dahil ang kanilang lahi ay parang pinaghalo-halong kalamay, walang definite na kaanyuan ganoon din ang kustumbre lalo’t higit ay walang matibay na paninindigan.

Nananatiling palaisipan sa mga sociologist ang alamat ng potams (TAMPO) na hindi nila malaman kung saang bahagi nila sisimulan ang pag-aaral sapagkat ang kanilang lahi ay batbat ng hiwaga dahilan nga sa pgtataglay ng weird na kaisipan.

Ang tribo ng potams ay nasa ating paligid lamang, walang nakababatid kung kailan at saan lilitaw. Sila ay nalilikha sa pilit na pagsasawsaw ng maling katwiran sa programa ng isang lingkod bayan. Sila yaong ang taste buds kapag kasundo mo ay laging sweet sabihin mang ampalaya ang nasa hapag kainan, subalit nagiging bitter kapag hindi napagbigyan ang kagustuhan hayinan mo man ng leche plan.

Sa inisyal na pag-aaral ay napag-alamang ang potams ay nananalig sa prinsipyong “I”, “ME”, “MY”, always good ang tingin sa sarili, na wala nang mas huhusay pa sa kanila sa pagtatampok ng pansariling interes. Ito ay sapagkat sa tuwina, ang nais nila’y pansariling kapakanan.

Isa pang mapagkikilanlan sa tribo ng potams ay ang pang-angkop na paaring “ I want this, I want that”, “It’s me, it’s mine” at “All mine”. Ang kahapon para sa kanila ay lumipas na at ang bukas ay baka hindi na dumating pa sapagkat para sa mga potams ay ang kasalukuyan sa lahat ang pinakamahalaga.

Subsob noo pa ang mga dalubhasa sa pananaliksik upang mabatid ang totoong pinagmulan ng potams batay sa masalimuot na alamat. Nakatuon sila ngayon sa natuklasang tindig na potams na “Hind pwede ang pwede na at ang pwede na’y hindi pwede” sapagkat ito raw ang magbubukas sa hiwaga ng kanilang alamat. (SANDY BELARMINO)

No comments: