Wednesday, December 24, 2008

ANG MGA PILING MAG-AARAL NG SPCSHS

Nasa larawan sina (L-R) Christian Lloyd Tan, Geri Mae Tolentino, Sandy Marie D. Belarmino, Bernadine Culaban, Siena Catherine Maranan at Dawn Laya Ornillo ng San Pablo City Science High School (SPCSHS) matapos tanggapin mula kay Mayor Vicente B. Amante ang Sertipikasyon ng Pagkilala sa kanilang mga naiambag na karangalan hindi lamang sa kanilang paaralan manapa’y maging sa Lunsod ng San Pablo. Ang mga naturang mag-aaral ng SPCSHS ay pawang nagwagi sa ibat-ibang larangan ng paligsahan na ipinagkakaloob ng Division, Regional and National Office ng DEPED at mga pribado organisasyon na nagtataguyod ng kagalingang pang-edukasyon.

No comments: