Sunday, August 29, 2010

HEALING MINISTRY NI FATHER SUAREZ, TELEVISED NA

Alfonso, Cavite - Sa tuwing ikalawa at ikaapat na Linggo ng buwan ay matutunghayan na sa Channel 5 ang healing grace mass ni Father Fernando Suarez na isinasagawa sa Monte Maria, Brgy Amuyong sa bayang ito.

Layunin nito ayon sa healing priest na mapalaganap ang ebanghelyo sa higit na nakararami tungo sa ikauunawa na kaakibat ng healing ay ang lubusang pagsisisi ng kasalanan upang maging nararapat sa pagkalinga ng Maykapal.

Ito ay habang itinatayo pa sa lugar na ito ayon sa master plan ang magiging tahanan ng Mary Mother of the Poor kung saan inaasahang dadayuhin ng mga mananampalataya ng bansa maging ng buong daigdig.

Kasama sa master plan ang pagtatayo ng mga bahay sambahan at rosary garden na pag-uugnayin ng malawak na daan sa nalolooban ng 15 ektaryang pilgrimage site, kasama na ang 101-metrong imahen ni Mother Mary.

Ang Monte Maria ay dating nasa Batangas City subalit nalipat sa lalawigang ito sanhi ng di pagsang-ayon ng isang mambabatas sa mga balakin ni Father Suarez na mapalawak ang lugar na atas ng lumalaking gawaing ispiritwal ng mga mananampalataya.

No comments: