Friday, June 26, 2009

NASAAN PO KAYO NOON, DEAR BISHOPS?

Too late na at huli na ang pagkilos ng ating magigiting na obispo laban sa CON ASS sapagkat noong hinihintay ng bayan ang kanilang pagkumpas para sa malakas, buo at nagkakaisang sigaw ng hustisya ay nagkasya lang ang mga ito sa kibit-balikat at panghahalukipkip na animo’y giniginaw.

Ngayong malapit ng matapos ang problema ng bayan ay saka sila nagpapakitang gilas, naghanap ng behikulong masasakyan upang mapalapit muli sa damdamin ng taumbayan gayong batid nilang ang Con Ass ay isa lamang kaluskos na walang katuturan.

Wala din itong patutunguhan batay sa himatong ng Kataas-taasang Hukuman sa pagbasura ng mga petisyon laban sa Con Ass. Malinaw ang sinabi ng Korte Suprema na walang dahilan ang reklamo sapagkat hindi pa naman nagsisimula ang pagbalangkas ng pagbabago ng Konstitusyon.

Ang tanong ngayon ng bayan ay nasaan kayo mga giliw kong Obispo sa kasagsagan ng usapin ng Garci tapes; ng NBN-ZTE broadband deal; ng fertilizer Scam ni Jocjoc; Euro General at marami pang iskandalong hinintay ng bayan ang inyong pagkilos upang kumampi sa katwiran? Hindi naming kayo nakita o nabanaagan man!

Maliban sa dalawa o tatlong Obispong nakaunawa sa pait ng nararamdaman ng mga mamamayan ay nasaan kayo mga minamahal kong Obispo nang kami ay naghahanap ng katotohanan? Naghihinala tuloy kaming hindi ninyo nakikita ang kulay ng dalisay.

Nasaan muli kayo mga kagalang-galang na Obispo nang ang bayan ay naghihintay ng titighaw sa kanilang uhaw sa katarungan. Mabuti pa ang mga madre na lumantad, hindi natakot at sumuong sa panganib alang-alang sa bayan.

Higit kailan man ay noon naming kayo kailangan mga pinagpipitagang Obispo! (SANDY BELARMINO, VP-Seven Lakes Press Corps)

No comments: