Friday, May 1, 2009

OUTSTANDING SAN PABLEÑOS 2009

Kikilanlin at pararangalan ang mga natatanging anak ng lunsod sa kanilang pagganap ng tungkulin ay nagtampok sa San Pablo bilang lunsod ng mga magigiting.

Ang parangal at pagkilala ay gaganapin sa Mayo 7, ang araw ng pagkakatatag ng San Pablo City, sa isang makahulugang seremonya sa Palmeras Garden and Restaurant. Ito bale ang ika-69 taon foundation day ng lunsod.

Taon-taon ay parami ng parami ang mga personaheng naitatampok bilang mga Outstanding San Pableño na kasing kahulugan na nagiging mabunga ang ginagawang pagsisikap ng marami nating kababayan sa mga piniling larangan. At ang lahat ay nakapag-ambag mula sa kanilang katangian ng mga kapuri-puring gawain bilang alay sa bayang sinilangan.

Kaakibat ng pagsisikap na ito ay ang kanilang sakripisyo na makapaglingkod, hindi lamang sa Lunsod ng San Pablo manapa’y sa bansa sa kabuuan. Ang kalidad ng serbisyong ito, katambal ng kanilang pagpapakasakit ang ating binibigyan ng kahalagahan sa mga ganitong pagkakataon.

Ang ilan sa kanila, sanhi ng kanilang gawain ay nagtiis malayo sa sariling bayan dahil na rin sa hinihingi ng pangangailangan ng kanilang propesyon. Ito ay kahit na masuong sa kakaibang kultura na hindi nakasanayan, ngunit hindi ito nakasagabal upang ipamalas ang angking kakayanan bilang tunay na San Pableño.

Sa kabilang banda ay walang katotohanan ang kasabihang walang propetang sumisikat at pinaniniwalaan sa sariling bayan. Napatunayan ito ng ilang outstanding San Pableños na piniling dito maglingkod, at mag-alay ng kakayanan sa mga kababayan. Sila ang mga uri na naniniwalang higit silang kailangan ng lunsod, na hindi naamuki sa laki ng pagkakataong umasenso sa labas ng bansa.

Magkaganoon may ay walang ipinagkaiba ang mga nabanggit sapagkat ang mahalaga ay sa kung paano nila isinabuhay ang pagiging San Pableño, na sa pamamagitan ng kani-kanilang propesyon at katangian ay nagbunga sa bandang huli ng lubos na kaluguran sa Diyos, sa bayan at sa sangkatauhan.

Nakatakdang parangalan sina Rodrigo “Jiggy” Manicad (media), Alexander C. Cortez (art), Perla Escaba (business), Engr. Maximo E. Daquil (industry), Ramon Go Bun Yong (civic & Humanitarian), Dr. Lilia T. Reyes (education), Rod B. Supeña (banking & accountancy),Joselito Follosco (government service), Dr. Godehardo G. Raymundo (health service), Atty. Antonio E. Lacsam (law), Justice Celia L. Leagogo (Judiciary), Engr. Bernardo C. Adriano Jr. (Science & technology/engineering civil) and Blairwin Angelo M. Ortega (Youth & Sports/shooting).

Binabati ng pitak na ito ang 13 outstanding San Pableño 2009 sa parangal na kanilang tatanggapin at naway kasihan kayo ng Panginoon Diyos upang higit pang makapaglingkod, makatulong at makaalalay sa inyong mga kababayan.

CONGRATULATIONS PO. Ang inyong tagumpay ay tagumpay nating lahat bilang mga magigiting na San Pableños.(SANDY BELARMINO)

No comments: