Friday, October 24, 2008

HAPPY BIRTHDAY MAYOR

Ngayong araw na ito, Oktubre 27, ay payak na ipagdiriwang sa City Hall Compound ang araw ng pagsilang ni Mayor Vicente B. Amante, kung saan inaasahang dudumugin ng maraming San PableƱo at mga well-wishers upang siya ay mabati.

Ganitong petsa ilang dekada lang ang nakararaan ng ipinanganak ang isang batang lalaki sa lunsod na ito na nakatakdang mamuno sa atin, na sa halip lasapin na lamang ang angkop na kapangyarihan ay piniling magpaalipin sa taumbayan upang maging isang huwarang public servant. Ika nga’y mas nais niya ang katagang BORN TO SERVE THAN BORN TO LEAD.

Ito ang destiny ng batang si Vicente na wala mang mag-aakala sa maaaring marating ay nakaabot sa tugatog ng tagumpay, sapagkat hindi biro ang hirap na kanyang pinagdaanang mga pagsubok na pawang kanyang napagtagumpayan. Kasunod nito ay blessings na hindi niya ipinagdamot na ipamahagi sa mga nanngangailangan.

Sino ba ang mag-aakalang ang isang batang karsada na tulad ni Mayor Amante noong siya’y isang jeepney driver pa ay makakagalugad sa malayong lakbayin sa labas ng rutang kanyang ginagalawan. Marahil ay wala sapagka’t ang lahat ng bagay ay nangyayari kung ito ang nakatakda.

Nang matamo na ang sapat na tibay sa naranasang pakikibaka ay kapalaran na rin ang nagturo sa kanya na magtayo ng talyer ng jeep body building, at mula noon ay nagpatuloy na sa paglalakbay upang sa dako pa roon ay magampanan ang hamon ng isang misyon bilang lingkod bayan.

Ganoon pa man ay hindi ito naging madali. Lalong tinandis ng kabiguan ang kanyang hangaring makapaglingkod at ito’y sa tamang panahon na hindi nagluwat ay naipagkaloob din ayon sa atas na itinakda sa kanyang palad.

Naging punong lunsod si Vicente Amante sa loob ng limang (5) sunod-sunod na terminong kaloob ng kanyang mga kababayan. Malakas pa rin ang indikasyon sanhi ng malaking suporta at buong-buo pang tiwala ng taumbayan sa kanyang liderato na may pang-anim na termino ang sa kanya’y naghihintay.

Sa ngalan ng Seven Lakes Press Corps, at sa bumubuo ng pahayagang ito kasama na ang pitak na ito ay nais naming magpasalamat sa iyo Mayor Amante sa ibinibigay mong matapat na paglilingkod. At higit sa lahat ay Maligayang Kaarawan sa iyo and May You Have Many More Birthdays To Come. (SANDY BELARMINO-VP-Seven Lakes Press Corps)

No comments: