Thursday, September 11, 2008

CARD MRI- OFFICERS AND STAFF
Nasa mga larawan ang mga opisyales at tauhan ng CARD MRI nang ang mga ito'y nakibahagi sa kasiyahan at karangalang tinanggap ng kanilang organisasyon bilang Best in Public Service ng Ramon Magsaysay Foundation Award noong nakaraang Agosto 31. Si Gng. Dolores M. Torres ang kasalukuyang CARD Bank President and CEO, samantalang si Gng. Lorenza Bañez ang Executive Vice-President.


No comments: